یک زن که رفت خرید به نام پلیس بعد از پیدا کردن یک مرد پس او را به مرکز جامعه. در برخی از نقطه, او گفت, مرد قرار داده است تلفن همراه در یک سطل زباله می تواند در طبقه تحت فشار قرار دادند و آن را به سمت او با توجه به یک گزارش توسط.»او به زودی متوجه شد که در کنار او روی زمین یک چرخ با یک تلفن — تلفن دوربین اشاره کرد تا در یک تلاش آشکار برای گرفتن عکس از زیر دامن»پلیس گزارش می گوید.

به گفته پلیس او را پنج فوت و هشت و وزن آن دو صد پوند است. او موهای خاکستری و پوشیدن شلوارک قهوه ای و آبی سرعت باد که گفت:»سنت مری است.»پلیس منتشر شد, عکس مشکوک به این امید که هویت خود را می توان نشان داد به گزارش ایسنا. پلیس در حال پرسیدن هر کسی با اطلاعات تماس چسترفیلد پلیس — یا

About